3m OOPP Ebola

Prohlédnuté produkty

3M OOPP-D - Balíček pro prevenci šíření vysoce nakažlivých chorob - vel. XL

3M-OOPP-D-XL

Nový produkt

Termín dodání: min. 100 dnů


Kategorie D

velikost oděvu - XL


Ochrana zdravotnického personálu proti biologickým rizikům a virovým nákazám.

„balíček pro prevenci šíření vysoce nakažlivých chorob“

obsahuje:

  filtrační polomasky, jednorázový overal, ochranné návleky na obuv, ochranné brýle, pásku na přelepení overalu a ochranných rukavic, ochranné rukavice
  a ZDARMA - 3M Nexcare dezinfekční gel.

  Výrobce 3M USA

   Více informací

   Nedostupné

   1 520 Kč s DPH

   Více informací

   Výrobce 3M USA

    

   Osobní ochranné pracovní prostředky - OOPP

   „Balíček pro prevenci šíření vysoce nakažlivých chorob“

   Kategorie D

   velikost oděvu - XL

   obsahuje:

   • 1 ks - filtrační polomaska 3M 9330+ bez výdechového ventilku pro pacienta,
   • 1 ks - filtrační polomaska 3M 8835,
   • 1 ks - jednorázový overal 3M 4565 - velikost XL ,
   • 1 pár ochranných návleků na obuv 3M 450,
   • 1 ks - ochranné brýle 3M 2890SA,
   • 2 ks 0,5 m pásky na přelepení kontaktního místa overalu a ochranných rukavic 3M 2929,
   • 2 páry ochranných rukavic Ansell Touch - velikost XL,
   • a dárek ZDARMA 1 ks 3M Nexcare dezinfekční gel na ruce.

    

   Exspirace: 5 let

   Exspirace jednorázového overalu: 3 roky

    

    

    


   Co je onemocnění virem Ebola (EVD)?
   Onemocnění virem Ebola (také známá jako krvácivá = hemoragická horečka vyvolaná virem Ebola) je závažné, často smrtelné onemocnění, způsobené infekcí určitým druhem viru Ebola. EVD je těžké akutní virové onemocnění, často charakteristické náhlým nástupem horečky, intenzivní slabostí, bolestí svalů, bolestmi hlavy a bolestmi v krku. To je zpravidla doprovázeno zvracením, průjmem, vyrážkou, poškozením funkcí ledvin a jater, a v některých případech také interním i externím krvácením.


   Ohniska viru Ebola: ohniska se sporadicky vyskytují v některých částech Afriky, Jižní Ameriky, Středního východu a východní Evropy. Je to těžké, zpravidla smrtelné onemocnění u lidí s úmrtností dosahující až 90 %.


   Jak se Ebola přenáší?
   Ebola se šíří prostřednictvím přímého kontaktu s krví nebo tělními tekutinami (např. slinami a močí) infikované osoby nebo zvířete, nebo prostřednictvím kontaktu s objekty, které byly kontaminovány krví nebo jinými tělními tekutinami infikované osoby, ať již živé nebo mrtvé. Předpokládá se, že k přenosu dochází prostřednictvím kontaktu se sliznicemi a poraněnou pokožkou (tj. vyrážky, říznutí, apod.).

    


   V procesu šíření nákaz hraje zdravotnický personál důležitou roli
   jako účastník přenosu nákazy i jako zdroj nákazy pro pacienty.
   Při každodenní práci hrozí zdravotnickému personálu
   riziko tzv. profesionální nákazy.

    


   Aby sebe, ale i pacienty, zdravotníci při jejich náročné práci zbytečně nevystavovali možnosti nákazy, je třeba, aby používali vhodné osobní ochranné pracovní prostředky, které jej budou účinně a spolehlivě chránit.


   Ochranné rukavice jsou pro zdravotníky již samozřejmostí, nákaza se ale nemusí šířit pouze dotykem rukou, ale i vzduchem.


   Například chirurgické ústenky, které se ve zdravotnictví běžně používají, neposkytují nositeli téměř žádnou ochranu proti bakteriální či virové nákaze. Účinnou ochranu nabízí, nepříliš často využívané, filtrační polomasky tzv. respirátory, které musí správně těsnit. Správná těsnost se odvíjí nejen od výběru kvalitního respirátoru, ale hlavně od jeho správného nasazení. Ústenky jsou samozřejmě více oblíbené zvláště kvůli nízké ergo-zátěži a pohodlnému nošení, k čemu ale nosit pohodlnou ochranu, která nijak nechrání?


   Společnost 3M vydefinovala, v souladu s požadavky interní směrnice MZČR pro zdravotnická zařízení 7 příloha č. 3 kategorie D, C a B, základní osobní ochranné pracovní prostředky pro prevenci šíření vysoce nakažlivých chorob pro zdravotnický personál. Jedná se o tyto produkty:

    

   Kategorie D

    


   Filtrační polomaska 9330 + bez výdechového ventilku určená pro oboustrannou ochranu, možné použití i pro pacienta

   FFP3 NR - ČSN EN 149+A1 Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Filtrační polomasky k ochraně proti částicím - Požadavky, zkoušení a značení

    

   Filtrační polomaska 8835 s polyuretanovou dosedací linií pro lepší přilnavost a výdechovým ventilkem pro snížení tepelné zátěže (POZOR – pouze pro zdravotnický personál)
   FFP3 R D - ČSN EN 149+A1 Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Filtrační polomasky k ochraně proti částicím – Požadavky, zkoušení a značení

    

   Uzavřené ochranné brýle 2890AS
   Bez větrání (plynotěsné). Brýle je možno používat opakovaně, ale je třeba je po každém použití dekontaminovat. (2C-1.2; optická třída 1, odolnost F; oblast použití 3; 4; 5 - ČSN EN 166 Osobní prostředky k ochraně očí - Základní ustanovení, ČSN EN 170 Osobní prostředky k ochraně očí - Filtry proti ultrafialovému záření - Požadavky na činitel prostupu a doporučené použití)

    

   Jednorázový ochranný oděv 4565
   Jednorázový ochranný oděv 3M 4565 poskytuje ochranu proti postřiku kapalinami typ 4. Certifikován dle ČSN EN 14605+A1 Ochranný oděv proti kapalným chemikáliím - Požadavky na provedení pro ochranné oděvy proti chemikáliím se spoji mezi částmi oděvu, které jsou nepropustné proti kapalinám (typ 3) nebo nepropustné proti postřiku ve formě spreje (typ 4) a ČSN EN 14126 Ochranné oděvy - Všeobecné požadavky a metody zkoušení ochranných oděvů proti infekčním agens;

    

   Ochranné návleky na obuv 450
   Vysoké návleky na obuv s protiskluznou podrážkou

    

   Ke stažení:

   Prospekt OOPP

   3 dalších produktů ve stejné kategorii: