NOVOK - Roztok na denní čištění a dekontaminaci formalínu 500ml
search
  • NOVOK - Roztok na denní čištění a dekontaminaci formalínu 500ml

NOVOK-S - Roztok na čištění a dekontaminaci formalínu při větších únicích 500ml

1 815 Kč
S DPH 1 500 Kč bez DPH

novok® umožňuje zdravotnickému personálu provádět hloubkovou dekontaminaci na pracovišti, kdykoli to je nutné.

Je silnější a používaný při větších únicích

novok® je vhodné používat k dennímu čištění, aby bylo zajištěno zdravější pracovní prostředí a minimální expozice nebezpečné látky.

Množstevní slevy

Počet Jednotková sleva Ušetříte
6 10% 1 089 Kč
Počet
Produkt dostupný pro objednávání

 

 

NOVOK®-S - 500ml

- roztok na čištění a dekontaminaci formalínu při větších únicích 

Výhody

 

novok® umožňuje zdravotnickému personálu

provádět hloubkovou dekontaminaci na pracovišti, kdykoli to je nutné.

 

novok® je vhodné používat k dennímu čištění,

aby bylo zajištěno zdravější pracovní prostředí

a minimální expozice nebezpečné látky.


 

NOVOK® je patentovaný roztok (patent č. 102018000002334),
který velice rychle rozkládá molekuly formaldehydu, aniž by zanechal nějaké zbytky.
 
NOVOK®  díky svému složení umožňuje zdravotnickému personálu
rychle a efektivně provádět důkladnou hloubkovou dekontaminaci
a je tudíž nezbytnou součástí k vytváření bezpečnějšího pracoviště.
 
Naše společnost Vám nabízí kompletní bezpečnostní řečení k neutralizaci formaldehydu,
(od malých rozlití až po velké úniky formaldehydu).

 novok® umožňuje zdravotnickému personálu provádět důkladnou dekontaminaci uvnitř svého pracoviště v případě potřeby. Doporučujeme přidat přidávat novok® k běžným denním čisticím postupům, s cílem zajistit zdravější pracovní prostředí a minimální expozici vůči toxickým nebezpečným látkám.
 
 

Výzva k bezpečnosti ve zdravotnických zařízeních

Každý den personál nemocnice přichází do styku s velkým množstvím formaldehydu, během své pracovní činnosti. Vzhledem k vyčerpávající práci a rychlému tempu nemocničního světa, dochází k náhodným únikům formaldehydu častěji, než si myslíme, a tyto vyžadují zvláštní pozornost, odpovídající školení a kompletní sadu řešení, která splní všechny druhy bezpečnostních potřeb.

 

 

Škodlivé účinky výparů formaldehydu

IARC (Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny) reklasifikovala formaldehyd jako „karcinogenní pro člověka“ (nebezpečná látka CMR = karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci). Formalin, vodný roztok formaldehydu, je v současné době nejpoužívanější a nejrozšířenější fixativ v laboratořích anatomické patologie a balzamování. Lehké molekuly jsou vysoce volatilní, formaldehyd má přirozenou tendenci se vypařovat. Dojde-li k rozlití, dlouhodobé vystavení formaldehydovým výoarům může vyvolat mnoho škodlivých účinků v krátkodobém horizontu: alergické reakce, dýchací potíže, astmatické záchvaty, podráždění dýchacích cest, bolesti hlavy, pálení očí, atd

 
 

Slabinou současných řešení proti úniku jsou tyto vedlejší reakce

  • Obyčejné metody neutralizace formaldehydu potřebují dlouhý čas, aby se projevil jejich účinek.
  • Nedostatek účinných řešení při běžné kontaminací formaldehydu.

 
 

Bezpečnostní riziko

Nestačí být jen vybaven havarijní sadou pro správu velkých formalinových úniků. K drobným rozlitím může docházet na denní bázi. Běžné čistící postupy, nemohou zcela odstranit zbývající formalín: povrch zůstane kontaminován a formaldehyd uvolňuje výpary do okolního prostředí. Dokonce i množství pouhým okem viditelné, je stále považováno za bezpečnostní riziko.


Doprava

N500-S

Ke stažení