NOVOKIT - Sada pro nouzovou reakci při úniku formalinu
search
  • NOVOKIT - Sada pro nouzovou reakci při úniku formalinu
  • NOVOKIT - Sada pro nouzovou reakci při úniku formalinu

NOVOKIT - Sada pro nouzovou reakci při úniku formalinu

10 890 Kč
S DPH 9 000 Kč bez DPH

novok® umožňuje zdravotnickému personálu provádět hloubkovou dekontaminaci na pracovišti, kdykoli to je nutné.

novokit® je souprava pro nouzovou reakci speciálně navržená tak,  
aby bezpečně absorbovala a vyčistila až 2,5 litru rozlitého formalinu. 

novok® je vhodné používat k dennímu čištění, aby bylo zajištěno zdravější pracovní prostředí a minimální expozice nebezpečné látky.

Počet
Produkt dostupný pro objednávání


 

 
novokit® je souprava pro nouzovou reakci speciálně navržená tak,  
aby bezpečně absorbovala a vyčistila až 2,5 litru rozlitého formalinu.  

 

novokit® obsahuje jak novok®-s a novok-pow®,  
tak i veškerý potřebný čistící materiál a OOP.


Sada formalinových nástřiků je nezbytnou součástí zdravotnického prostředí, zejména
v těch odděleních, kde je nemocnice zaměstnanci musí při své každodenní práci zvládnout
značné množství formalinu.

Naléhavé úniky formalinu jsou nejen nepříjemné,  
ale také znamenají značné nebezpečí pro lidské zdraví.  
Proto je důležité je rychle a bezpečně odstranit.


Obsah sady novokit®:

NOVOK®-S - 500ml

- roztok na čištění a dekontaminaci formalínu při větších únicích

NOVOK-POW® - 400g

- prášek (zahušťovadlo) na dekontaminaci formaldehydu při větších únicích


• Pár nitrilových rukavic
• Odvzdušněné brýle
• Scoop a škrabka
• Respirátor s filtrem proti formaldehydu
• Absorpční podložka
• Jednorázové otevíratelné šaty
• Biohazardní vak
• Obaly na boty
• Značka „Pozor“
• List s instrukcemi

 

 


 

NOVOK® je patentovaný roztok (patent č. 102018000002334),
který velice rychle rozkládá molekuly formaldehydu, aniž by zanechal nějaké zbytky.
 
NOVOK®  díky svému složení umožňuje zdravotnickému personálu
rychle a efektivně provádět důkladnou hloubkovou dekontaminaci
a je tudíž nezbytnou součástí k vytváření bezpečnějšího pracoviště.
 
Naše společnost Vám nabízí kompletní bezpečnostní řečení k neutralizaci formaldehydu,
(od malých rozlití až po velké úniky formaldehydu).

 novok® umožňuje zdravotnickému personálu provádět důkladnou dekontaminaci uvnitř svého pracoviště v případě potřeby. Doporučujeme přidat přidávat novok® k běžným denním čisticím postupům, s cílem zajistit zdravější pracovní prostředí a minimální expozici vůči toxickým nebezpečným látkám.
 
 

Výzva k bezpečnosti ve zdravotnických zařízeních

Každý den personál nemocnice přichází do styku s velkým množstvím formaldehydu, během své pracovní činnosti. Vzhledem k vyčerpávající práci a rychlému tempu nemocničního světa, dochází k náhodným únikům formaldehydu častěji, než si myslíme, a tyto vyžadují zvláštní pozornost, odpovídající školení a kompletní sadu řešení, která splní všechny druhy bezpečnostních potřeb.

 

 

Škodlivé účinky výparů formaldehydu

IARC (Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny) reklasifikovala formaldehyd jako „karcinogenní pro člověka“ (nebezpečná látka CMR = karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci). Formalin, vodný roztok formaldehydu, je v současné době nejpoužívanější a nejrozšířenější fixativ v laboratořích anatomické patologie a balzamování. Lehké molekuly jsou vysoce volatilní, formaldehyd má přirozenou tendenci se vypařovat. Dojde-li k rozlití, dlouhodobé vystavení formaldehydovým výoarům může vyvolat mnoho škodlivých účinků v krátkodobém horizontu: alergické reakce, dýchací potíže, astmatické záchvaty, podráždění dýchacích cest, bolesti hlavy, pálení očí, atd

 
 

Slabinou současných řešení proti úniku jsou tyto vedlejší reakce

  • Obyčejné metody neutralizace formaldehydu potřebují dlouhý čas, aby se projevil jejich účinek.
  • Nedostatek účinných řešení při běžné kontaminací formaldehydu.

 
 

Bezpečnostní riziko

Nestačí být jen vybaven havarijní sadou pro správu velkých formalinových úniků. K drobným rozlitím může docházet na denní bázi. Běžné čistící postupy, nemohou zcela odstranit zbývající formalín: povrch zůstane kontaminován a formaldehyd uvolňuje výpary do okolního prostředí. Dokonce i množství pouhým okem viditelné, je stále považováno za bezpečnostní riziko.


Doprava

N500SP400-0

Ke stažení